Objectis
Vastgoedbeheer

Objectis

Altijd een antwoord op vastgoedvraagstukken

\"\"

Objectis is het eerste online Vastgoed Management Informatiesysteem waarmee u zelf haalbaarheidsstudies en vastgoedscenario’s kunt samenstellen. De prognostische exploitatiegevolgen van uw scenario worden direct inzichtelijk, dus ideaal om ‘what-if’ vastgoedscenario’s zelf door te rekenen. In tegenstelling tot vele andere vastgoedapplicaties, waarbij vooral bestaande informatie wordt vastgelegd, is Objectis een intelligent, dynamisch programma waarmee u uw besluitvorming kunt onderbouwen met de financieel economische gevolgen. En dat tot wel 20 jaar vooruit.

Uw vragen over vastgoed
Het is voor uw organisatie van essentieel belang te weten wat uw vastgoedbesluiten van vandaag voor exploitatiegevolgen hebben voor de toekomst. Zeker als u een helder antwoord wilt hebben op vragen als:

  • Welke financiële gevolgen hebben investeringsplannen voor de langere termijn?
  • Welke kapitaallasten moeten worden doorbelast naar een divisie of resultaatverantwoordelijke eenheid?
  • Hoe ontwikkelt de m2-prijs van het gebouwenbestand zich?
  • Hoe scoren de gebouwen op functionele en technische kwaliteit in vergelijking met de m2-prijs?
  • Hoeveel m2 bvo staat er gemiddeld leeg? En wat is de ruimtelijke benutting per divisie of resultaatverantwoordelijke eenheid?
  • Hoe verhoudt de boekwaarde van de gebouwen zich tot de markt- of bedrijfswaarde?